Teksti suurus:

Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 21, 292

Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seadus

(õ) 3.11.2008

Soodustingimustel vanaduspensionide arvutamine, määramine, ümberarvutamine ja maksmine toimub Eesti Vabariigi pensioniseadusega (RT 1991, nr. 12, art. 169) vanaduspensionidele kehtestatud korras ja tingimustel, kui käesoleva seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

§ 1. Õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni kooskõlas Eesti Vabariigi pensioniseadusega ja lähtuvalt nimetatud seaduse § 9 punktist 5 on:

1) isikul, kes on töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 1 järgi:
    50-aastaseks saanud mehel, kellel on vähemalt 20-aastane pensioniõiguslik staaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud nendel töödel;
    45-aastaseks saanud naisel, kellel on vähemalt 15-aastane pensioniõiguslik staaž, millest vähemalt seitse aastat ja kuus kuud on töötatud nendel töödel.

Mehele, kes on töötanud vähemalt viis aastat ja naisele, kes on töötanud vähemalt kolm aastat ja üheksa kuud nendel töödel, määratakse vanaduspension soodustingimustel, vähendades Eesti Vabariigi pensioniseaduse §-ga 8 ettenähtud vanust ühe aasta võrra iga niisuguse töötamise täisaasta eest;

2) isikul, kes on töötanud muudel tervistkahjustavatel ja raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 2 järgi:
    55-aastaseks saanud mehel, kellel on vähemalt 25-aastane pensioniõiguslik staaž, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on töötatud nendel töödel;
    50-aastaseks saanud naisel, kellel on vähemalt 20-aastane pensioniõiguslik staaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud nendel töödel.

Mehele, kes on töötanud vähemalt kuus aastat ja kolm kuud ning naisele, kes on töötanud vähemalt viis aastat nendel töödel, määratakse vanaduspension soodustingimustel, vähendades Eesti Vabariigi pensioniseaduse §-ga 8 ettenähtud vanust ühe aasta võrra iga kahe aasta ja kuue kuu niisuguse töötamise eest meestel ja ühe aasta võrra iga kahe töötamisaasta eest naistel.

Käesoleva paragrahvi punkti 2 alusel sooduspensionile õigust andva töötamise hulka arvatakse ka töötamine punktis 1 nimetatud tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel;

3) isikul, kes võttis osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest:
    55-aastaseks saanud mehel, kellel on vähemalt 25-aastane pensioniõiguslik staaž;
    50-aastaseks saanud naisel, kellel on vähemalt 20-aastane pensioniõiguslik staaž;

4) rehabiliteeritud isikul, kes õigusvastaselt represseerituna on viibinud kinnipidamiskohas, vähendades Eesti Vabariigi pensioniseaduse §-ga 8 ettenähtud vanust ühe aasta võrra iga kinnipidamiskohas viibitud täisaasta eest, ent kokku mitte rohkem kui viie aasta võrra:
    mehel, kellel on vähemalt 25-aastane pensioniõiguslik staaž;
    naisel, kellel on vähemalt 20-aastane pensioniõiguslik staaž.

§ 2. Isikud, kellel on õigus soodustingimustel vanaduspensionile, võivad pensioni taotleda mis tahes ajal pärast pensioniõiguse tekkimist ning olenemata viimasest töökohast.

Soodustingimustel vanaduspension määratakse eluajaks.

§ 3. Soodustingimustel vanaduspensioni määratakse ja makstakse pärast sellele pensionile õigust andvatel tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel töötamise lõpetamist.

Sellele tööle tagasipöördumisel sooduspensioni maksmine peatatakse.

Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis ei anna käesoleva seaduse alusel õigust pensionile, makstakse soodustingimustel määratud vanaduspensioni, olenemata palgast või muust sissetulekust.

§ 4. Selgitusi soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta antakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 5. Ettevõtetes ja organisatsioonides töökohtade atesteerimise kvaliteedi kontrollimine, samuti soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirjade täiustamine toimub Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 14. mail 1992.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json