Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 07.03.2017, 3

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 02.03.2017 nr 63

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel kinnitada perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kava (lisatud).

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete investeeringute kava

/otsingu_soovitused.json