Teksti suurus:

Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.06.2022
Avaldamismärge:RT III, 07.04.2022, 7

Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks
[RT III, 12.06.2020, 2 - jõust. 12.06.2020]

Vastu võetud 16.05.2020 nr 169
RT III, 17.05.2020, 2
jõustumine 18.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2020RT III, 22.05.2020, 221.05.2020
28.05.2020RT III, 28.05.2020, 101.06.2020
12.06.2020RT III, 12.06.2020, 212.06.2020
06.07.2020RT III, 06.07.2020, 106.07.2020
28.08.2020RT III, 28.08.2020, 128.08.2020
11.09.2020RT III, 14.09.2020, 214.09.2020
19.02.2021RT III, 19.02.2021, 319.02.2021
17.06.2021RT III, 17.06.2021, 121.06.2021
07.07.2021RT III, 07.07.2021, 112.07.2021
15.07.2021RT III, 16.07.2021, 319.07.2021
23.08.2021RT III, 23.08.2021, 126.08.2021
15.10.2021RT III, 15.10.2021, 118.10.2021
16.12.2021RT III, 17.12.2021, 220.12.2021
23.12.2021RT III, 28.12.2021, 201.02.2022
27.01.2022RT III, 28.01.2022, 101.02.2022
01.03.2022RT III, 01.03.2022, 102.03.2022
17.03.2022RT III, 17.03.2022, 118.03.2022
31.03.2022RT III, 31.03.2022, 201.04.2022
07.04.2022RT III, 07.04.2022, 407.04.2022

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning lõigete 3 ja 6 alusel:
[RT III, 07.07.2021, 1 - jõust. 12.07.2021]

1. Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja uue massilise viirusega nakatumise ennetamiseks ajutiselt piirata Eestisse sisenemise eesmärgil välispiiri ületamist ja sisepiiril piirikontrolli ajutise taaskehtestamise korral sisepiiri ületamist.

2. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

3. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse kutsel Eestisse töökohtumisele saabuva välisdelegatsiooni liige.
[RT III, 28.08.2020, 1 - jõust. 28.08.2020]

4. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega.

5. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid.

6. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik.

7. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega.

8. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega.

9. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks.

10. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks tingimusel, et tal ei esine haigusnähte.

101. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi või Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning pikaajalist viisat omaval isikul, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel või isikul, kes saabub nimetatud riigist ja kellel ei esine haigusnähte.
[RT III, 31.03.2022, 2 - jõust. 01.04.2022]

11. [Kehtetu - RT III, 14.09.2020, 2 - jõust.14.09.2020]

12. [Kehtetu - RT III, 14.09.2020, 2 - jõust.14.09.2020]

121. [Kehtetu - RT III, 31.03.2022, 2 - jõust.01.04.2022]

122. [Kehtetu - RT III, 31.03.2022, 2 - jõust.01.04.2022]

123. [Kehtetu - RT III, 31.03.2022, 2 - jõust.01.04.2022]

124. [Kehtetu - RT III, 31.03.2022, 2 - jõust.01.04.2022]

125. [Kehtetu - RT III, 31.03.2022, 2 - jõust.01.04.2022]

126. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub punktis 101 nimetamata riigist ja kes
  1) on alla 12-aastane;
  2) on 12-aastane või vanem ja tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne;
  3) on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri ning saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse;
[RT III, 07.04.2022, 4 - jõust. 07.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 6. aprillist 2022. a.]
  4) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva;
  5) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
  6) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning tervishoiuteenuse osutaja tehtud diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.
[RT III, 31.03.2022, 2 - jõust. 01.04.2022]

127. Punktis 126 nimetatud maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse tootja juhiste kohaselt Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria ja Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Jansseni COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste käesolevas punktis nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta. Läbipõdenute vaktsineerimisel ühe doosiga lähtutakse maksimaalse kaitse saabumise puhul käesolevas punktis sätestatud aegadest.
[RT III, 23.08.2021, 1 - jõust. 26.08.2021]

13. Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada riigipiiri ületada Eestisse sisenemise eesmärgil välismaalasel:
  1) kellel ei esine haigusnähte ning kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik;
  2) kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.
[RT III, 01.03.2022, 1 - jõust. 02.03.2022]

131. [Kehtetu - [RT III, 31.03.2022, 2 - jõust. 01.04.2022]

132. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada kolmanda riigi kodanikul, kes on lahkunud sõjalise konflikti tõttu Ukrainast.
[RT III, 17.03.2022, 1 - jõust. 18.03.2022]

133. Korralduse punkti 126 alapunkti 3 7. aprillil 2022. a vastu võetud redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt 6. aprillist 2022. a.
[RT III, 07.04.2022, 4 - jõust. 07.04.2022]

14. [Kehtetu - RT III, 12.06.2020, 2 - jõust. 12.06.2020]

15. [Kehtetu - RT III, 12.06.2020, 2 - jõust. 12.06.2020]

151. [Kehtetu - RT III, 12.06.2020, 2 - jõust. 12.06.2020]

16. [Kehtetu - RT III, 12.06.2020, 2 - jõust. 12.06.2020]

17. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

171. [Kehtetu - [RT III, 31.03.2022, 2 - jõust. 01.04.2022]

18. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik. Samuti puudub või pole kättesaadav haigusele efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

________________________

Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2022 korraldusega nr 118 tehtud muudatuse põhjendused

Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ ning Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“.

Korralduste muutmise eesmärk on pikendada alla 18-aastaste vaktsineerimistõendi kehtivust ja isolatsioonis viibimise vabastuse aega. Samuti kehtestatakse ajavahemik kahe COVID-19-sse haigestumise alguse vahel. Ajavahemiku kehtestamine annab isikule õiguse luua uus läbipõdemistõend enne varasema kehtivuse lõppu, kui isik juhtub olemasoleva tõendi kehtivuse ajal uuesti haigestuma.

Praegu kehtib alla 18-aastase isiku vaktsineerimistõend riigipiiri ületamiseks üks aasta ja kolm kuud. Euroopa Komisjon on aga 29. märtsil 2022. a vastu võtnud määruse (EL) 2021/9531 muudatuse2, mille alusel alaealiste vaktsineerimistõend kehtib kuni täisealiseks saamiseni või kuni on möödas 270 päeva viimasest vaktsiinidoosist. Praegu on reisilt tulnud alaealine vabastatud isolatsioonist, kui tema vaktsineerimisest on möödas aasta ja kolm kuud. Nii kaua on vaktsineeritud alaealisel õigus ka riigipiiri ületada Eestisse sisenemise eesmärgil, kui tullakse kolmandast riigist ja ei esine haigusnähte. Korralduse muudatuse tulemusel aga pikeneb isolatsioonivabastus ja riigipiiri ületamise võimalus ajani, mil ta saab täisealiseks, või kui alaealine on vahetult enne täisealiseks saamist end vaktsineerinud, kuni viimasest vaktsiinidoosist ei ole veel möödas 270 päeva.

COVID-19 haiguse läbi põdenud isik saab endale läbipõdemistõendi, mis kehtib 180 päeva. Praeguse korralduse alusel, kui inimene juhtub 180 päeva sees uuesti haigestuma, ta uut läbipõdemistõendit ei saa. Korralduse muudatuse tulemusel, kui inimese kahe COVID-19-sse haigestumise vahe on rohkem kui 60 päeva, on tal õigus uuele läbipõdemistõendile, mis kehtib samuti 180 päeva.

Alla 18-aastase vaktsineerimistõendi kehtivuse pikendamist reguleerivad sätted jõustuvad avaldamisel Riigi Teatajas. Kuna eespool nimetatud otsekohalduva ELi määruse muudatuse järgi tuleb seda rakendada alates 6. aprillist 2022. a, siis rakendatakse sätteid ka korralduste alusel tagasiulatuvalt alates 6. aprillist 2022. a.

Uue läbipõdemistõendi loomist reguleerivad sätted jõustuvad 12. aprillil 2022. a ja neid kohaldatakse tagasiulatuvalt 13. oktoobrist 2021. a, kuna läbipõdemistõendit on võimalik tagasiulatuvalt genereerida tervise infosüsteemis. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) arendus võimaldab 180 päeva tagasiulatuvalt tõendeid luua, mis on ühtlasi läbipõdemistõendi kehtivusaeg. Näiteks kui inimene oli COVID-19 haige septembris 2021 ja nakatus uuesti jaanuaris 2022 ning mõlemal korral tegi ka SARS-CoV-2 PCR testi, on tal nüüd õigus tagasiulatuvalt luua jaanuaris põetud haigust tõendav läbipõdemistõend.

Kui nakkushaiguse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

1 Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal.
2 https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)2050&lang=en (kättesaadav seisuga 05.04.2022).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json