Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 07.07.2020, 4

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Vastu võetud 02.07.2020 nr 245

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1, § 33 lõike 1 punkti 1, § 37 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel:

1. Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt 8000 euro võrra 80 uue 100-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 27. mai 2016. a korralduse nr 175 „Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine“ punkti 2 alapunkt 1. Kehtetuks tunnistatud punkti alusel üleantud vara 2 600 000 euro väärtuses asendada punktis 3 nimetatud üleantava varaga ning tasuda punktis 1 nimetatud uute aktsiate eest punktis 3 üleantava varaga 8000 euro ulatuses.

3. Anda nõusolek Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
  1) Harju maakonnas Tallinnas Ehitajate tee 142 asuv kinnistu hariliku väärtusega 900 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 10962350, katastritunnus 78401:101:3221, pindala 5831 m², sihtotstarve ärimaa, riigi kinnisavararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV76573);
  2) Harju maakonnas Tallinnas Narva mnt 148c asuv kinnistu hariliku väärtusega 767 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 8366950, katastritunnus 78401:101:2821, pindala 4968 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV73413);
  3) Harju maakonnas Tallinnas Narva mnt 150d asuv kinnistu hariliku väärtusega 658 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 8364750, katastritunnus 78401:101:2819, pindala 2897 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV73412);
  4) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kalana külas asuv Jaanimetsa kinnistu hariliku väärtusega 64 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13866150, katastritunnus 20501:001:0175, pindala 15 153 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV82082);
  5) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kalana külas asuv Ristna ilmajaama kinnistu hariliku väärtusega 14 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13866050, katastritunnus 39201:001:0453, pindala 2674 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV82083);
  6) Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas Narva tn 108 asuv kinnistu hariliku väärtusega 53 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4831550, katastritunnus 48601:001:0209, pindala 12 594 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV12367);
  7) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Kedre külas asuv Ilmajaama kinnistu hariliku väärtusega 43 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14190350, katastritunnus 44101:001:0340, pindala 5138 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV72712);
  8) Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Ärina külas asuv Lehise kinnistu hariliku väärtusega 26 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13489350, katastritunnus 92801:001:0110, pindala 4983 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV24392);
  9) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus Tallinna mnt 9 asuv kinnistu hariliku väärtusega 26 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4813450, katastritunnus 43001:001:0172, pindala 1014 m², sihtotstarve elamumaa, rvok KV17777);
  10) Saare maakonnas Ruhnu vallas Ruhnu külas asuv Ilmajaama kinnistu hariliku väärtusega 28 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5115350, katastritunnus 68901:001:0345, pindala 12 439 m², sihtotstarve ärimaa, rvok KV24394);
  11) Võru maakonnas Võru linnas Vilja tn 57 asuv kinnistu hariliku väärtusega 29 000 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3033450, katastritunnus 91901:001:0337, pindala 1875 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, rvok KV24672).

4. Määrata Eesti Vabariigi poolt omandatava vara ja punktis 1 nimetatud uute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

5. Anda Rahandusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada Tallinna linnale Harju maakonnas Tallinnas Roosikrantsi tn 12 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 690401, katastritunnus 78401:107:0140, pindala 2820 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa).

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json