Teksti suurus:

Riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 07.08.2012, 1

Riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ heakskiitmine

Vastu võetud 02.08.2012 nr 342

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks riiklik arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“.

2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil esitada kolme kuu jooksul arengukava rakendusplaan aastateks 2012–2014 Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks.

3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json