Teksti suurus:

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu vastuvõtmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 07.12.2021, 1

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu vastuvõtmine

Vastu võetud 06.12.2021 nr 408

Planeerimisseaduse § 49 lõike 1 alusel ja kooskõlas §-dega 50 ja 51:

1. Võtta vastu Harju maakonnas Kuusalu valla territooriumil Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering (edaspidi planeering).

2. Kaitseministeeriumil korraldada planeeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu.

3. Kaitseministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument oma veebilehel.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Kaja Kallas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json