Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993.a. määruse nr. 372 «Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse kinnitamine» osaline muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 38, 499

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993.a. määruse nr. 372 «Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse kinnitamine» osaline muutmine

Vastu võetud 29.03.1995 nr 143

Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a. määrusega nr. 372 (RT I 1994, 3, 19) kinnitatud «Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruses» järgmised muudatused:

1) muuta punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

«6. Riiklik lepitaja on Vabariigi Valitsuse poolt ametisse nimetatav ja iseseisvalt tegutsev ametiisik, kellel on pangaarve ning väikese riigivapi kujutise ja oma nimetusega pitsat;»

2) muuta punkti 36 ja sõnastada see järgmiselt:

«36. Riikliku lepitaja ja teda teenindava personali töötasu ning muud ülalpidamiskulud kaetakse selleks riigieelarvest eraldatud vahenditest.».

Peaminister Andres TARAND

Sotsiaalminister Toomas VILOSIUS

Riigisekretär Ülo KAEVATS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json