Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 1994. a. määruse nr. 232 muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 43, 668

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 1994. a. määruse nr. 232 muutmine

Vastu võetud 13.04.1995 nr 198

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 1994. a. määrusega nr. 232 (RT I 1994, 51, 861; 91, 1531; 1995, 12, 126) kinnitatud «Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra» muutmiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Täiendada punkti 5 lausega järgmises sõnastuses:

«Vahendite taotlemiseks esitatakse koos eelarve projektiga töötajate koolituskulude arvestus.».

2. Muuta punkti 11 ja sõnastada see järgmiselt:

«11. Täiskasvanute koolitust finantseeritakse konkreetse aasta riigieelarve seadusega ministeeriumidele, Riigikantseleile, Presidendi Kantseleile, Riigikogu Kantseleile, Õiguskantsleri Kantseleile, Riigikontrollile, Riigikohtule ning riiklikele ametitele ja maavalitsustele ettenähtud eelarvevahenditest ja vastavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud korrale.».

Peaminister Andres TARAND

Kultuuri- ja haridusminister Peeter OLESK

Riigisekretär Ülo KAEVATS

/otsingu_soovitused.json