Teksti suurus:

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 49, 749

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.1995 otsus nr 549

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 04.05.1995


§ 1. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (RT I 1994, 53, 889; 89, 1516; 1995, 26–28, 355) § 43 täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«(2) Juriidilist isikut võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige, kui seaduses või põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed või mõned neist võivad esindada juriidilist isikut ühiselt.»

§ 2. Paragrahvi 43 senine tekst loetakse 1. lõikeks.

Riigikogu aseesimees Arvo JUNTI

/otsingu_soovitused.json