Teksti suurus:

«Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» meetme «Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 08.01.2013, 13

«Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» meetme «Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 30.05.2008 nr 247
RTL 2008, 47, 657
jõustumine 30.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.2008RTL 2008, 99, 141204.12.2008
14.01.2010RTL 2010, 4, 7514.01.2010
03.01.2013RT III, 08.01.2013, 203.01.2013

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri investeeringute kava (lisatud).

Lisa „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kava
[RT III, 08.01.2013, 2 - jõust. 03.01.2013]

/otsingu_soovitused.json