Teksti suurus:

Ajutise kaitse kohaldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 08.03.2022, 10

Ajutise kaitse kohaldamine

Vastu võetud 08.03.2022 nr 66

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 52 lõike 3 alusel ja arvestades Euroopa Liidu Nõukogu 4. märtsi 2022. a rakendusotsust (EL) nr 2022/382, millega määratakse kindlaks Ukrainast lähtuva põgenike massilise sissevoolu olemasolu direktiivi 2001/55/EÜ artikli 5 tähenduses ning nähakse selle tulemusena ette ajutine kaitse:

1. Kohaldada ajutist kaitset järgmistele isikutele, kes lahkusid sõjalise konflikti tõttu Ukrainast alates 24. veebruarist 2022. a ja on saabunud Eestisse:
  1) enne 24. veebruari 2022. a Ukrainas elanud Ukraina kodanikud;
  2) kodakondsuseta isikud ja muude kolmandate riikide kui Ukraina kodanikud, kellel oli Ukrainas rahvusvaheline kaitse või samaväärne riiklik kaitse enne 24. veebruari 2022. a;
  3) alapunktides 1 ja 2 nimetatud isikute pereliikmed.

2. Pereliige punkti 1 alapunkti 3 tähenduses on abikaasa, elukaaslane, alaealine vallaline laps, teised lähisugulased, kes elasid samas leibkonnas ja olid punkti 1 alapunktis 1 või 2 nimetatud isiku ülalpidamisel.

3. Pereliikmeid käsitatakse perekonnana juhul, kui pere viibis ja pere elukoht oli juba enne 24. veebruari 2022. a Ukrainas.

4. Korraldus jõustub 9. märtsil 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json