Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. märtsi 2020. a käskkirja nr 27 "Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 08.05.2020, 16

Sotsiaalministri 19. märtsi 2020. a käskkirja nr 27 "Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine" muutmine

Vastu võetud 08.05.2020 nr 46

1. Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 lõike 4 alusel muudan sotsiaalministri 19. märtsi 2020. a käskkirja nr 27 „Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine“ ja teen selles järgmised muudatused:
1.1. tunnistan kehtetuks käskkirja punktid 2.1–2.4;
1.2. muudan käskkirja punkti 2.5 ja sõnastan selle järgmiselt:
„2.5. apteegist võib väljastada paratsetamooli sisaldavat ravimit kuni 30 tabletti ühe ostja kohta.“.

2. Käskkiri tehakse kättesaadavaks tervishoiutöötajatele, kes võivad ravimeid välja kirjutada, ja apteegiteenuse osutajatele.

3. Käskkiri jõustub selle allkirjastamise päevast.


Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Avaldatud Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 6 alusel Riigi Teataja väljaandja otsusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json