Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 08.05.2020, 19

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine

Vastu võetud 08.05.2020 nr 158

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldust nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ järgmiselt:

1) sõnastada punkt 55 järgmiselt:
55. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte ja kellel on Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis.“;

2) täiendada korraldust punktiga 56 järgmises sõnastuses:
56. Lisaks korralduse punktides 2–54 sätestatule on lubatud Soome Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri järgmistel isikutel, kellel ei esine haigusnähte:
1) kelle Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;
2) kes õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;
3) kes saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.“.

2. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub 15. mail 2020. a ja alapunkt 2 jõustub 14. mail 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json