Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2016
Avaldamismärge:RT III, 08.07.2016, 1

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 06.07.2016 nr 121

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-dest 9, 11, 12 ja 13 ning § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Martin Kuke tagasiastumisega asub 2016. aasta 7. juulil Riigikogu liikmeks Peep Aru.

2. Maksta Riigikogu liikmele Martin Kukele Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees