Teksti suurus:

Eesti Energia ASi vabatahtlikuks keskseks hankijaks määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 08.11.2022, 1

Eesti Energia ASi vabatahtlikuks keskseks hankijaks määramine

Vastu võetud 04.11.2022 nr 300

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Eesti Energia AS vabatahtlikuks keskseks hankijaks, kusjuures Eesti Energia AS ei korralda keskseid riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ega kinnisvara arenduse ja korrashoiu valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi kohustusliku keskse hankija.

2. Eesti Energia AS korraldab keskse hankijana riigihankeid hankijatega sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2021. a korraldus nr 227 „Eesti Energia Aktsiaseltsi vabatahtlikuks keskseks hankijaks määramine“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json