Teksti suurus:

Kaubanduslikku meresõitu reguleerivate õigusaktide muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 54, 882

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.06.1995 otsus nr 565

Kaubanduslikku meresõitu reguleerivate õigusaktide muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.1995


§ 1. Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksis (RT 1991, 46–48, 577; RT I 1993, 65, 923) tehakse järgmised muudatused:

1) koodeksi pealkirjast ja §-st 1 jäetakse välja sõna «Eesti»;

2) paragrahvi 6 punkti 3 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. Osalemine inimelude päästmises, merereostuse likvideerimises, järelevalve teostamises kala- ja keskkonnakaitses ning majandusvööndi ja mandrilava kasutamises.»;

3) paragrahvi 61 täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«Kui laevapere koosseisu kuuluva isiku vallandamise põhjuseks on töökohustuste rikkumine või usalduse kaotus, on vallandatu kohustatud laevaomanikule viimase nõudel hüvitama laevaomaniku poolt kantud käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kulud.»;

4) paragrahvi 87 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) reisijate nimekirja puudumise korral.»;

5) paragrahvi 182 täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«Vedaja on kohustatud registreerima kõik laevale saabuvad reisijad ja nendega kaasasolevad lapsed vastavas reisijate nimekirjas (registris), mille pidamine kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.»;

6) paragrahvi 190 täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«Merematke organiseerija kohustub järgima merematke korraldamisel ja teostamisel käesoleva koodeksi § 182 nõudeid.»

§ 2. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 9. detsembri otsuse «Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksi rakendamise kohta» (RT 1991, 46–48, 578; RT I 1993, 65, 923) pealkirjast ja punktist 1 jäetakse välja sõna «Eesti».

Riigikogu aseesimees Arvo JUNTI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json