Teksti suurus:

Erastamisseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 54, 881

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.06.1995 otsus nr 564

Erastamisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.1995


Erastamisseaduses (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329; 83, 1448; 1995, 22, 327) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Riigi omandis oleva vara erastamise korraldaja on Eesti Erastamisagentuur (edaspidi Erastamisagentuur), mis on volitatud valitsema tema valdusesse antud riigivara.»

§ 2. Paragrahvi 6 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Erastamisagentuur on käesoleva seaduse alusel moodustatud riigiasutus, kes tegutseb majandusministri valitsemisalas ja kelle põhikirja kinnitab Vabariigi Valitsus.»

§ 3. Paragrahvi 8 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Erastamisagentuuri tegevust juhib 11-liikmeline Erastamisagentuuri Nõukogu, mille kaheksa liiget nimetab ametisse Vabariigi Valitsus ja ühe liikme Eesti Panga president. Majandusminister ja rahandusminister on Erastamisagentuuri Nõukogu liikmed ametikoha järgi.»

§ 4. Paragrahvi 27 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Erastamise korraldaja on kohustatud viie päeva jooksul, arvates ostu-müügilepingu järgi omandiõiguse tekkimisest, avalikustama erastatud vara:
1) omandamist taotlenud pakkujate arvu;
2) uue omaniku;
3) ostuhinna ja selle tasumise tingimused;
4) erastamiseks käesoleva seaduse § 21 alusel kehtestatud lisatingimused ja kohaliku omavalitsuse ettepanekud lisatingimuste kohta.»

§ 5. Paragrahvi 27 täiendatakse 3. lõikega järgmises sõnastuses:

«(3) Erastamisagentuuri Nõukogu otsuse alusel võidakse avalikustada muid ostu-müügilepingu tingimusi või ostu-müügilepinguga seotud andmeid, mille konfidentsiaalsuses ei ole eelnevalt kokku lepitud.»

Riigikogu aseesimees Arvo JUNTI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json