Teksti suurus:

Äriseadustiku § 530 2. ja 3. lõike ja asjaõigusseaduse §-de 309 ja 310 kohaldamise peatamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 57, 976

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.1995 otsus nr 575

Äriseadustiku § 530 2. ja 3. lõike ja asjaõigusseaduse §-de 309 ja 310 kohaldamise peatamise seadus

Vastu võetud 14.06.1995


§ 1. Peatatakse äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355) § 530 2. ja 3. lõike alusel muudetud asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26–28, 355) §-de 309 ja 310 kohaldamine kuni kommertspandi seaduse jõustumiseni.

§ 2. Kommertspandi seaduse jõustumiseni kohaldatakse kommertspandi seadmisel ja registreerimisel asjaõigusseaduse §-de 309 ja 310 kuni 1995. aasta 18. märtsini kehtinud redaktsiooni.

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Arvo JUNTI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json