Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 61, 1027

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.07.1995 otsus nr 593

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.06.1995


I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542 ja 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855 ja 72, 1261; 1995, 14, 168) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapension, millele liidetakse igale pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa rahvapensionist olenevalt staažist järgmiselt:

15–19 aastat

1,7 protsenti rahvapensionist;

20–24 aastat

1,8 protsenti rahvapensionist;

25–29 aastat

1,9 protsenti rahvapensionist;

30–34 aastat

2,2 protsenti rahvapensionist;

35–39 aastat

2,3 protsenti rahvapensionist;

40 ja enam aastat

2,5 protsenti rahvapensionist.»

§ 2. Paragrahvi 10 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

I grupi invaliidile

165 protsenti rahvapensionist;

II grupi invaliidile

135 protsenti rahvapensionist;

III grupi invaliidile

  90 protsenti rahvapensionist;

lapsinvaliidile

105 protsenti rahvapensionist;

lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile, kellel on samaaegselt õigus toitjakaotuspensionile

175 protsenti rahvapensionist;

lapsinvaliidile-orvule, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile-orvule

220 protsenti rahvapensionist.»

§ 3. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

täisealisele

115 protsenti rahvapensionist;

alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) orvule

135 protsenti rahvapensionist;

alaealisele

105 protsenti rahvapensionist.»

§ 4. Paragrahvi 23 1. lõike punkti 3 täiendatakse pärast sõna «invaliidile» sõnadega «, kellele on pension arvutatud käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud korras».

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856 ja 83, 1450) tehakse järgmised muudatused:

§ 5. Paragrahvi 3 1. lõikes asendatakse arvud «2,0» ja «3,0» vastavalt arvudega «2,7» ja «3,3».

§ 6. Paragrahvi 3 2. lõikes asendatakse arv «1,8» arvuga «2,5».

III. § 7. Väljateenitud aastate pensionide seaduse (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856 ja 83, 1450) paragrahvi 3 1. lõikes asendatakse arv «1,5» arvuga «1,9».

IV. § 8. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi rakendatakse alates 1995. aasta 1. septembrist.

Riigikogu aseesimees Arvo JUNTI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json