Teksti suurus:

„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT III, 09.04.2013, 1

„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 04.04.2013 nr 138

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–2030“ (edaspidi arengukava).

2. Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Keskkonnaministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei.

3. Keskkonnaministeeriumil esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2014. aasta detsembris.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json