Teksti suurus:

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 09.04.2019, 6

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldamine

Vastu võetud 05.04.2019 nr 95

Rakenduskõrgkooli seaduse § 31 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra“ punkti 4 alapunktiga 2 ning punktidega 41 ja 43:

1. Korraldada tööturu vajaduste muutumise, sealhulgas tehnikavaldkonna spetsialistide puuduse tõttu ning tulenevalt vajadusest olemasolevaid ressursse optimaalselt kasutada alates 1. septembrist 2019. a ümber Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad riigiasutused Tallinna Tehnikakõrgkool ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, liites Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Tallinna Tehnikakõrgkooliga ning lõpetades Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tegevuse.

2. Haridus- ja teadusministril:
  1) moodustada Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldamiseks komisjon;
  2) sulgeda ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli eelarve ja korraldada Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve muutmine;
  3) valmistada ette haridus- ja teadusministri määruse eelnõu Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimääruse muutmiseks;
  4) tunnistada Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli põhimäärus kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json