Teksti suurus:

Riigisekretäri teadaanne

Väljaandja:Riigisekretär
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 09.07.2011, 1

Riigisekretäri teadaanne

Vastu võetud 01.07.2011

Riigisekretär teatab, et „Vabariigi Valitsuse reglemendi“ § 23 lõike 2 kohaselt loetakse alates Vabariigi Valitsuse ametisse astumisest 6. aprillil 2011. a lõppenuks järgmiste Vabariigi Valitsuse korraldustega moodustatud valitsuskomisjonid:

1) Vabariigi Valitsuse 14. mai 1996. a korraldus nr 463-k „Ministrite komisjoni moodustamine“ (RT I 1996, 35, 728; RTL 2002, 69, 1089);

2) Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 1997. a korraldus nr 294-k „Avaliku teenistuse koolitusnõukogu moodustamine“ (RT I 1997, 33, 527; 1998, 106, 1756);

3) Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1997. a korraldus nr 525-k „Ministrite komisjoni moodustamine“ (RT I 1997, 55, 909; 1998, 13, 211);

4) Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a korraldus nr 766-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine“ (RT I 1998, 69, 1773; RTL 2004, 15, 206);

5) Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korraldus nr 256-k „Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine“ (RTL 1999, 35, 471; 2006, 30, 538);

6) Vabariigi Valitsuse 4. mai 1999. a korraldus nr 533-k „Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine“ (RTL 1999, 78, 982);

7) Vabariigi Valitsuse 12. augusti 1999. a korraldus nr 900-k „Ministrite komisjoni moodustamine Eesti NATOga liitumise küsimuste läbitöötamiseks“ (RTL 1999, 121, 1655; 2004, 7, 108);

8) Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 2000. a korraldus nr 279-k „Ministrite komisjoni moodustamine“ (RTL 2000, 43, 629; 2003, 82, 1222);

9) Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000. a korraldus nr 768-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine merereostuse avastamise ja likvideerimise ülesannete täitmisega seotud küsimuste lahendamiseks“ (RTL 2000, 102, 1610; 108, 1669)

10) Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2000. a korraldus nr 912-k „Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ juhtkomitee moodustamine asjatundjate komisjoni ülesannetes“ (RTL 2000, 119, 1869; 2006, 23, 408);

11) Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a korraldus nr 119-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine Eesti keskkonnatervise riikliku tegevusplaani ellurakendamise koordineerimiseks“ (RTL 2001, 26, 338; 2002, 69, 1090);

12) Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2001. a korraldus nr 508-k „Valitsuskomisjoni moodustamine kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti ametiühingute keskliitude delegatsioonidega“ (RTL 2001, 87, 1238; 2006, 77, 1450);

13) Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2001. a korraldus nr 801-k „Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Ametiühingute Keskliidu delegatsiooniga“ (RTL 2001, 130, 1907; 2006, 77, 1449);

14) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a korraldus nr 834-k „Riigi Regionaalpoliitika Nõukogu moodustamine“ (RTL 2001, 136, 1998; 2002, 39, 531);

15) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a korraldus nr 202-k „Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO delegatsiooniga“ (RTL 2002, 41, 590; 2008, 48, 664);

16) Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2002. a korraldus nr 405-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine riigi poolt finantseeritavate rakenduslike sotsiaaluuringute riigitellimuse koordineerimiseks“ (RTL 2002, 69, 100);

17) Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a korraldus nr 422-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine Eesti-Vene riigipiiriga seotud küsimuste lahendamiseks“ (RTL 2002, 76, 1176);

18) Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2002. a korraldus nr 763-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine“ (RTL 2002, 131, 1934);

19) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2002. a korraldus nr 874-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas“ (RTL 2003, 2, 16; 86, 1270);

20) Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. a korraldus nr 122-k „Asjatundjate komisjon Eesti Vabariigi valitsusasutuste 85. aastapäeva ürituste koordineerimiseks“ (RTL 2003, 22, 329);

21) Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a korraldus nr 197-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine vaimse tervise riikliku poliitika ja selle rakendusprogrammide väljatöötamiseks“ (RTL 2003, 37, 549);

22) Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2003. a korraldus nr 657-k „Ministrite komisjoni moodustamine riigi konkurentsivõime edendamiseks“ (RTL 2003, 108, 1713);

23) Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a korraldus nr 775-k „Kalanduse valdkonna administreerimise küsimustega tegeleva asjatundjate komisjoni moodustamine“ (RTL 2003, 123, 2003);

24) Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a korraldus nr 776-k „Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks“ (RTL 2003, 123, 2004; 2004, 56, 950);

25) Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2003. a korraldus nr 813-k „ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli paindlike mehhanismide ellurakendamise asjatundjate komisjoni moodustamine“ (RTL 2003, 131, 2118);

26) Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2004. a korraldus nr 27-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine lõunaeesti keele õigusliku staatuse kindlaksmääramiseks“ (RTL 2004, 8, 127);

27) Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a korraldus nr 139-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine“ (RTL 2004, 24, 396; 136, 2102);

28) Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2004. a korraldus nr 540-k „Asjatundjate komisjoni moodustamine riikliku mereturvalisuse programmi väljatöötamiseks“ (RTL 2004, 100, 1605; 2005, 13, 120);

29) Vabariigi Valitsuse 1. novembri 2004. a korraldus nr 789-k „Ministrite komisjoni moodustamine Eesti lähiajaloo tutvustamise riiklikuks koordineerimiseks“ (RTL 2004, 142, 2161);

30) Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2005. a korraldus nr 129 „Asjatundjate komisjoni moodustamine 1994. aasta septembris reisiparvlaeval „Estonia“ toimunud sõjalise kasutusega seadmete veo asjaolude uurimiseks“ (RTL 2005, 30, 424; 2007, 28, 514)

31) Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2005. a korraldus nr 606 „Valitsuskomisjoni moodustamine integreeritud menetlusinfosüsteemi E-Toimik loomiseks ja rakendamiseks“ (RTL 2005, 103, 1570; 2008, 2, 22);

32) Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a korraldus nr 784 „Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine merenduse, merekaitse ja reostustõrje küsimuste lahendamise koordineerimiseks“ (RTL 2005, 122, 1913);

33) Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a korraldus nr 15 „Asjatundjate komisjoni moodustamine seoses toiduvaldkonna järelevalveala ümberkorraldamisega“ (RTL 2006, 6, 109);

34) Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a korraldus nr 141 „Metsanduse valdkonna administreerimise küsimustega tegeleva valitsuskomisjoni moodustamine“ (RTL 2006, 23, 404);

35) Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a korraldus nr 328 „Valitsuskomisjoni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks tervishoiutöötajatega kollektiivlepingu sõlmimise üle“ (RTL 2006, 47, 854; 2009, 45, 626);

36) Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a korraldus nr 329 „Valitsuskomisjoni moodustamine kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks poliitilise kokkuleppe sõlmimise üle“ (RTL 2006, 47, 855; 2008, 17, 248);

37) Vabariigi Valitsuse 25. mai 2007. a korraldus nr 264 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise ettevalmistamise ja korraldamise koordineerimiseks“ (RTL 2007, 46, 817);

38) Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2007. a korraldus nr 510 „Valitsuskomisjoni moodustamine liitumisläbirääkimiste pidamiseks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga“ (RTL 2007, 91, 1519; 2008, 13, 192).

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json