Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 09.12.2010, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamine

Vastu võetud 28.06.2001 nr 461
RTL 2001, 84, 1165
jõustumine 28.06.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2001RTL 2001, 86, 121603.07.2001
02.12.2010RT III, 09.12.2010, 102.12.2010, p 3 alap 3 tunnistatakse kehtetuks tagasiulatuvalt selle kehtestamisest

«Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse» (RT I 1996, 48) § 5 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 6 lõike 2 ning § 7 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a määrusega nr 75 «Riigivara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmise korra kinnitamine» (RT I 1998, 34, 491):

1. Asutada riigi äriühing ärinimega Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

2. Kehtestada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitaliks 81 000 000 (kaheksakümmend üks miljonit) krooni, mis on jagatud 81 000 (kaheksakümne üheks tuhandeks) nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) krooni, mille omanik on riik.
[RTL 2001, 86, 1216 - jõust. 03.07.2001]

3. Anda Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üle järgmine Rahandusministeeriumi valitsemisalas olev riigivara:

1) kinnistu, Suur-Ameerika 1, Tallinn, hariliku väärtusega 50 000 000 krooni (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti kinnistusregistri registriosa nr 1506, riigivara registri registreerimisnumbrid: maa – 01000165, katastritunnus 78401:109:0210, administratiivhoone – 02000342);

2) kinnistu, Lõkke 4, Tallinn, hariliku väärtusega 16 000 000 krooni (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti kinnistusregistri registriosa nr 2046, riigivara registri registreerimisnumbrid: maa – 01000142, katastritunnus 78401:109:0300, administratiivhoone – 02000844);

3) [Kehtetu - RT III, 09.12.2010, 1 - jõust. 2.12.2010], rakendatakse tagasiulatuvalt alates kehtestamisest

4) [Välja väetud - RTL 2001, 86, 216 - jõust. 3.07.2010]

5) kinnistu, Kose tee 4, Tallinn, hariliku väärtusega 15 000 000 krooni (Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti kinnistusregistri registriosa nr 6799, riigivara registri registreerimisnumbrid: maa – 01000967, katastritunnus 78402:201:2610, spordikompleks – 06000332).4. Kiita heaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamisotsuse ja põhikirja eelnõud.

5. Määrata Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

6. Volitada rahandusminister Siim Kallast esindama Eesti Vabariiki riigipoolsete asutajaõiguste teostamisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamisel.

7. Rahandusministeeriumil korraldada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kandmine äriregistrisse.