Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse § 10 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 83, 1442

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.11.1995 otsus nr 630

Kodakondsuse seaduse § 10 muutmise seadus

Vastu võetud 18.10.1995

§ 1. Muuta kodakondsuse seaduse (RT I 1995, 12, 122) § 10 3. lõiget ja sõnastada järgmiselt:

«(3) Eesti kodakondsus võidakse eriliste teenete eest anda mitte rohkem kui kümnele isikule aastas.»

§ 2. Paragrahvi täiendatakse 6. lõikega järgmises sõnastuses:

«(6) Vabariigi Valitsuse liikme nimi, kes tegi ettepaneku kodakondsuse andmiseks, ning põhjendus, mille eest kodakondsus anti, avaldatakse Riigi Teatajas.»

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json