Teksti suurus:

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2017
Avaldamismärge:RT III, 10.01.2017, 1

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Vastu võetud 06.01.2017 nr 1

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 3 alapunktidega 1 ja 7 ning punktiga 22 eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist:

1. Rahandusministeeriumile:
 1) tagastamatu toetusena 94 942 eurot ja tagastatava eraldisena 8229 eurot maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise menetluste lõpetamisega seotud ülesannete täitmiseks;
 2) tagastamatu toetusena 204 796 eurot maareformi menetluste kohta koostatud toimikute arhiveerimisega seotud kulude katmiseks;
 3) tagastamatu toetusena 424 610 eurot hoonestusõiguse seadmise ja sellega kaasnevate kulude katmiseks.

2. Riigi Tugiteenuste Keskusele tagastamatu toetusena 53 880 eurot maa järelmaksunõuete infosüsteemi liidestamiseks Maa-ameti aadressiandmete infosüsteemiga ning olemasolevate X-tee liideste arendamiseks uuele versioonile 6 üleminekuks.

3. Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud tagastatav eraldis tagastada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktiga 343 või 391.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes