Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.01.2023, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 05.01.2023 nr 5

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Saue vallas Alliku külas asuv Veski kergtee L47 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 21352750, katastritunnus 72501:001:0520, pindala 878 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV110063) Saue vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json