Teksti suurus:

Korduvkasutusega laenu andmine Tagatisfondile

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.01.2023, 7

Korduvkasutusega laenu andmine Tagatisfondile

Vastu võetud 05.01.2023 nr 15

Riigieelarve seaduse § 61 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4¹ punkti 1 alusel ning kooskõlas Tagatisfondi seaduse § 87 lõikega 2 ja Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määrusega nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord“ anda Tagatisfondile hoiuste tagamise osafondist hüvitatavate väljamaksete tagamiseks laenu korduvkasutusega laenulimiidi vormis 1. jaanuarist 2023. a 31. detsembrini 2025. a, lepingu tähtajaga viis aastat alates laenu kasutuselevõtmisest ning maksimumlimiidiga aastate kaupa järgmiselt:

1) 720 000 000 eurot ajavahemikul 01.01.–31.12.2023. a;
2) 750 000 000 eurot ajavahemikul 01.01.–31.12.2024. a;
3) 785 000 000 eurot ajavahemikul 01.01.–31.12.2025. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json