Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2018. a korralduse nr 218 „Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.01.2023
Avaldamismärge:RT III, 10.01.2023, 11

Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2018. a korralduse nr 218 „Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 05.01.2023 nr 19

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 4 punktiga 4 teha Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2018. a korralduses nr 218 „Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada preambul järgmiselt:
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 4 punktiga 4 kinnitada perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava (lisatud).“;
2) kehtestada lisa uues sõnastuses (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json