Teksti suurus:

„Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.01.2023, 12

„Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 05.01.2023 nr 20

Planeerimisseaduse § 58 lõike 1 alusel ning kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktidega 2 ja 4:

1. Algatada „Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. „Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneeringu koostamise eesmärk on maavarade kaevandamise valdkonnas riiklike strateegiliste maakasutusprioriteetide seadmine, sealhulgas perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemise, samuti olemasolevate karjääride laiendamise võimaluste kindlaksmääramine koostöös kohaliku omavalitsuse üksuste ja kogukondadega.

3. „Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneeringu planeeringuala hõlmab terve Rapla maakonna ja Pärnu maakonna, kuhu kuulub 11 omavalitsusüksust, sealhulgas Rapla maakonnas 4 valda: Rapla vald, Märjamaa vald, Kohila vald ja Kehtna vald ning Pärnu maakonnas 1 linn ja 6 valda: Pärnu linn, Tori vald, Saarde vald, Põhja-Pärnumaa vald, Lääneranna vald, Kihnu vald ja Häädemeeste vald. Planeeringuala pindala kokku on 8383,71 km2. Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud korralduse lisas.

4. „Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneeringu koostamist ja selle keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium.

5. „Rapla maakonnaplaneeringu 2030+“ ja „Pärnu maakonna planeeringu“ maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse ja muu asjakohase teabega saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukoht ja piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json