Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.01.2023, 14

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 13.09.2018 nr 218
RT III, 18.09.2018, 2
jõustumine 13.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.01.2023RT III, 10.01.2023, 1105.01.2023

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 4 punktiga 4 kinnitada perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava (lisatud).
[RT III, 10.01.2023, 11 - jõust. 05.01.2023]

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Lisa Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava
[RT III, 10.01.2023, 11 - jõust. 05.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json