Teksti suurus:

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 8

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni moodustamine

Vastu võetud 05.04.2012 nr 164
RT III, 10.04.2012, 11
jõustumine 05.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.05.2016RT III, 10.05.2016, 405.05.2016
22.04.2021RT III, 27.04.2021, 122.04.2021

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Moodustada uimastiennetuse valitsuskomisjon (edaspidi komisjon), mille ülesandeks on:
  1) narkovaldkonna strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine;
  2) narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seotud tegevuste järjepidev seire ja hindamine;
  3) ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seonduvate probleemide lahendamiseks;
  4) „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” IV valdkonna „Tervislik eluviis” uimastite tarbimise vähendamisele suunatud meetmete ja tegevuste koordineerimine ning rakendusplaanide heakskiitmine;
  5) Vabariigi Valitsuse nõustamine narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seotud küsimuste lahendamisel.

2. Nimetada komisjoni esimeheks siseminister ning liikmeteks:
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Põhja-Lääne kohtuarstliku ekspertiisi osakonna juhataja;
Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja;
Eesti Lastevanemate Liidu esindaja;
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja;
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja;
Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse esimees;
Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindaja;
haridus- ja teadusminister;
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;
justiitsminister;
Lastekaitse Liidu esindaja;
Maksu- ja Tolliameti peadirektor;
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor;
Ravimiameti peadirektor;
riigi peaprokurör;
Sisekaitseakadeemia rektor;
Tallinna abilinnapea;
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja;
Tartu Ülikooli esindaja;
Tervise Arengu Instituudi direktor;
tervise- ja tööminister.
[RT III, 27.04.2021, 1 - jõust. 22.04.2021]

3. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata komisjonis läbivaadatavate küsimuste lahendamisele riigi- ja omavalitsusasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid;
  2) moodustada töörühmi.

4. Siseministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

5. Komisjoni esimehel esitada Vabariigi Valitsusele üks kord aastas 1. aprilliks informatsioon komisjoni töö kohta.

6. Komisjonil vaadata 2012. ja 2013. aastal läbi Vabariigi Valitsuses 22. aprillil 2004. a heaks kiidetud „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012” alusel eelmise aasta tegevuskavade täitmise aruanded ja tulemuslikkuse hinnangud ning esitada ülevaade strateegia rakendamise tulemustest sotsiaalministri kaudu Vabariigi Valitsusele 30. juuniks 2012. a ja 30. juuniks 2013. a.

7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json