Teksti suurus:

Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse eriolukorra piirkonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 2

Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse eriolukorra piirkonnas

Vastu võetud 09.04.2020 nr 106

Hädaolukorra seaduse § 34 lõike 3 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määrusega nr 15 „Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine“ ja Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldusega nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“:

1. Kaasata kuni 150 Kaitseliidu tegevliiget ja Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal olevat tegevväelast (edaspidi Kaitseliidu liige) ööpäevas turvalisuse tagamise raames riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ennetamisse ja tõkestamisse, sealhulgas Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ täitmiseks.

2. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel võib Kaitseliidu liige kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.

3. Kasutada punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks Kaitseliidu liikmeid Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna, Lääne, Põhja ja Ida prefektuuri tööpiirkonnas.

4. Kaasatud Kaitseliidu liikmete ülem allutatakse punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna, Lääne, Põhja või Ida prefektuuri prefektile.

5. Korraldus jõustub 16. aprillil 2020. a.

6. Korraldus kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui eriolukorra lõppemiseni.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json