Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. märtsi 2020. a käskkirja nr 27 "Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 7

Sotsiaalministri 19. märtsi 2020. a käskkirja nr 27 "Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine" muutmine

Vastu võetud 09.04.2020 nr 40

1. Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 lõike 4 alusel muudan sotsiaalministri 19. märtsi 2020. a käskkirja nr 27 „Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine“ punkti 2.5 ja sõnastan selle järgmiselt:
„2.5. apteegist võib väljastada käsimüügiravimit mitte rohkem kui kaks pakendit ravimpreparaadi kohta ja ühe ostja kohta. Paratsetamooli sisaldavat ravimit võib apteegist väljastada kuni 30 tabletti ühe ostja kohta.“.

2. Käskkiri tehakse kättesaadavaks apteegiteenuse osutajatele.

3. Käskkiri jõustub selle allkirjastamise päevast.


Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Avaldatud Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 6 alusel Riigi Teataja väljaandja otsusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json