Teksti suurus:

Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 8

Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine

Vastu võetud 19.03.2020 nr 27
RT III, 20.03.2020, 1
jõustumine 19.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2020RT III, 10.04.2020, 709.04.2020

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 52 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 lõike 4 alusel:

1. Tulenevalt sellest, et:
1.1. Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitutud massilise nakatumise ohuga Eestis;
1.2. COVID-19 epideemia on haiguse leviku, uue nakkustekitaja iseloomu ja kaasneva ressursinappuse tõttu võtnud tervishoiualase hädaolukorra mõõtmed;
1.3. ravimite nõudluse suurenemine võib koostoimes teiste rahvusvahelises eriolukorras kehtestatud meetmetega põhjustada ravimite kättesaadavuse raskenemist.

2. Vajadusest tagada elanikkonnale efektiivsete, kvaliteetsete ja ohutute ravimite kättesaadavus, otsustan järgmist:
2.1. ravimite väljakirjutamise õigust omaval tervishoiutöötajal on lubatud krooniliste haiguste ravimeid välja kirjutada korraga mitte rohkem kui kaheks kuuks;
2.2. apteegist võib väljastada korduvretsepti alusel ravimit mitte rohkem kui ühe retsepti ulatuses, mitte rohkem kui kaheks kuuks;
2.3. apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse võtta varem välja ostetud ravimikoguseid ja väljastada ravimit üksnes juhul, kui juba soetatud ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul ravi lõpuni;
2.4. kui inimese elu või tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu, võib ravimi apteegist väljastada ka erandjuhul, kui punkti 2.3. tingimused ei ole täidetud. Ravimi väljastaja peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima;
2.5. apteegist võib väljastada käsimüügiravimit mitte rohkem kui kaks pakendit ravimpreparaadi kohta ja ühe ostja kohta. Paratsetamooli sisaldavat ravimit võib apteegist väljastada kuni 30 tabletti ühe ostja kohta.
[RT III, 10.04.2020, 7 - jõust. 09.04.2020]


3. Käskkiri tehakse kättesaadavaks tervishoiutöötajatele, kes võivad ravimeid välja kirjutada, ja apteegiteenuse osutajatele.

4. Käskkiri jõustub selle allkirjastamise päevast ning kehtib kuni vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui eriolukorra lõpetamiseni. Vajaduse äralangemisest teavitatakse punktis 3 nimetatud isikuid.

Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluses sätestatud korras.


Avaldatud Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 6 alusel Riigi Teataja väljaandja otsusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json