Teksti suurus:

Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.06.2015, 3

Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine

Vastu võetud 09.06.2015

Kohtute seaduse § 99 lõike 1 punkti 1 ja § 99 lõike 3 alusel Riigikogu otsustab:

1. Vabastada Riigikohtu liige Jüri Ilvest kohtunikuametist alates 2016. aasta 18. jaanuarist tema enda soovil.

2. Käesolev otsus jõustub allakirjutamisel.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees