Teksti suurus:

Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2017
Avaldamismärge:RT III, 10.06.2017, 4

Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus

Vastu võetud 08.06.2017 nr 28

Vabariigi Valimiskomisjon kehtestab elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjelduse Riigikogu valimise seaduse § 482 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. Elektroonilise hääletamise korraldajad on riigi valimisteenistus ja Riigi Infosüsteemi Amet.

2. Elektroonilise hääletamise süsteemi korraldajate ja teiste osapoolte ülesanded on kirjeldatud elektroonilise hääletamise raamistikus „IVXV“. Vastavalt raamistikule on e-hääletamise süsteemi:
   2.1. Korraldaja riigi valimisteenistus;
   2.2. Koguja Riigi Infosüsteemi Amet;
   2.3. Töötleja riigi valimisteenistus;
   2.4. Lugeja riigi valimisteenistus ja Vabariigi Valimiskomisjon.

3. Tuvastus-, allkirjastamis- ja registreerimisteenuse osutaja on SK ID Solutions AS.

4. Klienditoe osutaja on SK ID Solutions AS ja Transcom Eesti OÜ.

5. Elektroonilise valijate nimekirja koostaja on vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 27 lõikele 1 rahvastikuregistri vastutav töötleja (Siseministeerium). Elektroonilise valijate nimekirja muudatused edastab vastavalt Riigikogu valimise seaduse § 483 lõikele 2 riigi valimisteenistusele rahvastikuregistri volitatud töötleja (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus).

6. Elektroonilise hääletamise korraldamiseks moodustab riigi valimisteenistus rakkerühma, mille koosseisus on:
   6.1. riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise juht;
   6.2. riigi valimisteenistuse nimetatud elektroonilise hääletamise süsteemi operaator;
   6.3. Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud Koguja rakendushaldur;
   6.4. Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud võrguturbe juht;
   6.5. SK ID Solutions AS nimetatud elektroonilise hääletamise klienditeeninduse juht;
   6.6. Elektroonilise hääletamise süsteemi arendaja esindaja.

7. Rakkerühma toimingute juures viibib audiitor.

8. Elektroonilise hääletamise rakkerühma juht on riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise juht. Juht täidab ka elektroonilise hääletamise süsteemi sekundaarse operaatori ülesandeid.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json