Teksti suurus:

Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 07.08.2018, 8

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 05.07.2018 nr 167
RT III, 10.07.2018, 2
jõustumine 05.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.08.2018RT III, 07.08.2018, 302.08.2018

Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Kristjan Prikk (isikukood 37702150226) Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 17. augustist 2018. a kuni 16. augustini 2023. a.
[RT III, 07.08.2018, 3 - jõust. 02.08.2018]

2. Kristjan Priki põhipalk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast.

3. Kaitseministeeriumi kantsleri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 3, 4 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamine, alaliselt riigi sõjaline kaitsmine ja valmistumine selleks ning Kaitseministeeriumi pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud ministeeriumi kantsleri pädevus.

4. Kaitseministeeriumi kantsleri ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine.

6. Kristjan Priki teenistusstaaž 16. augusti 2018. a seisuga on 19 aastat 8 kuud ja 5 päeva.
[RT III, 07.08.2018, 3 - jõust. 02.08.2018]

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.