Teksti suurus:

Rohepoliitika juhtkomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2022
Avaldamismärge:RT III, 10.07.2021, 2

Rohepoliitika juhtkomisjoni moodustamine

Vastu võetud 09.07.2021 nr 250

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada rohepoliitika juhtkomisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni esimeheks peaminister ning liikmeteks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, keskkonnaminister, maaeluminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, riigihalduse minister ning välisminister.

3. Komisjoni ülesanded on:
  1) kujundada Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes rohepöördega seotud poliitilisi seisukohti;
  2) leida valdkondadeülesed lahendused rohepöörde elluviimiseks Eestis;
  3) kiita heaks tegevuskava rohepöörde elluviimiseks ja hinnata selle elluviimise tulemusi;
  4) hinnata rohepöörde elluviimiseks vajalikke tegevusi ja teha ettepanekud nende rahastamiseks;
  5) koordineerida täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust rohepöörde elluviimisel;
  6) täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt dokumente ja teavet;
  2) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid;
  4) moodustada eksperdikogusid rohepöörde elluviimiseks vajalike ettepanekute väljatöötamiseks.

5. Komisjoni töö korraldamise ja tegevuse finantseerimise tagab Riigikantselei. Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor. Komisjoni sekretär osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json