Teksti suurus:

Riigikohtu liikme Harri Salmanni kohtunikuametist vabastamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.09.2014, 1

Riigikohtu liikme Harri Salmanni kohtunikuametist vabastamine

Vastu võetud 09.09.2014

Kohtute seaduse § 99 lõike 1 punkti 1 ja § 99 lõike 3 alusel Riigikogu otsustab:

1. Vabastada Riigikohtu liige Harri Salmann kohtunikuametist alates 2014. aasta 24. septembrist tema enda soovil.

2. Käesolev otsus jõustub allakirjutamisel.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees