Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 95, 1631

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.1995 otsus nr 659

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 06.12.1995

I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I , 35, 542 ja 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855 ja 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027 ja 68, 1139) tehakse järgmised muudatused ja  täiendused:

§ 1. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapensioni määr, millele liidetakse iga pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa rahvapensioni määrast olenevalt staažist järgmiselt:

15–19 aastat

2,3 protsenti rahvapensioni määrast;

20–24 aastat

2,4 protsenti rahvapensioni määrast;

25–29 aastat

2,5 protsenti rahvapensioni määrast;

30–34 aastat

2,8 protsenti rahvapensioni määrast;

35–39 aastat

2,9 protsenti rahvapensioni määrast;

40 ja enam aastat

3,1 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 2. Paragrahvi 10 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

I grupi invaliidile

175 protsenti rahvapensioni määrast;

II grupi invaliidile

145 protsenti rahvapensioni määrast;

III grupi invaliidile

110 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile

115 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele
(alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile, kellel on samaaegselt õigus toitjakaotuspensionile

185 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile-orvule, samuti alla
18-aastasele
(alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile-orvule

230 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 3. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

täisealisele

125 protsenti rahvapensioni määrast;

alla 18-aastasele
(alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) orvule

145 protsenti rahvapensioni määrast;

alaealisele

115 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 4. Seadust täiendatakse paragrahviga 211 järgmises sõnastuses:

«§ 211. Rahvapension on 110 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 5. Paragrahvis 31 asendatakse sõnad «rahvapension, mille määra» sõnadega «rahvapensioni määr, mille suuruse» ja §-des 23–25 ja 42 asendatakse sõnad «rahvapensionist» ja «rahvapensioni» sõnadega «rahvapensioni määr» vastavas käändes.

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856 ja 83, 1450; 1995, 61, 1027) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahvi 3 1. lõikes asendatakse arvud «2,7» ja «3,3» vastavalt arvudega «3,3» ja «3,9» ning sõnad «rahvapension» ja «rahvapensionist» sõnadega «rahvapensioni määr» vastavas käändes.

§ 7. Paragrahvi 3 2. lõikes asendatakse arv «2,5» arvuga «3,1» ning sõnad «rahvapension» ja «rahvapensionist» sõnadega «rahvapensioni määr» vastavas käändes.

III. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856 ja 83, 1450; 1995, 61, 1027) tehakse järgmised muudatused:

§ 8. Paragrahvi 3 1. lõikes asendatakse arv «1,9» arvuga «2,5».

§ 9. Paragrahvis 3 asendatakse sõnad «rahvapension» ja «rahvapensionist» sõnadega «rahvapensioni määr» vastavas käändes.

IV. § 10. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi ja täiendusi rakendatakse alates 1996. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json