Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määruse nr 42 "Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 14, 245

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määruse nr 42 "Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 13.02.1996 nr 44

Maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321) paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Täiendada Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määrusega nr 42 "Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kinnitamine" (RT I 1995, 13, 156) kinnitatud "Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja" sõnadega "Väo lubjakivimaardla".

  Peaminister Tiit VÄHI
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigisekretär Uno VEERING

 

/otsingu_soovitused.json