Teksti suurus:

Paatsalu ja Lääne sadama akvatooriumi piiride määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.02.2020, 3

Paatsalu ja Lääne sadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 06.02.2020 nr 48

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel:

1. Määrata Paatsalu sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

  Nr  

B

L

1.

58°31'26.260''N     

23°40'43.580''E     

2.

58°31'24.030''N

23°40'42.450''E

3.

58°31'14.840''N

23°40'40.010''E

4.

58°31'13.550''N

23°40'46.790''E

5.

58°31'28.770''N

23°40'49.370''E

ning punktide 1 ja 5 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.

2. Määrata Lääne sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

  Nr  

B

L

1.

58°31'36.380''N      

23°40'34.900''E     

2.

58°31'36.850''N

23°40'30.430''E

3.

58°31'39.560''N

23°40'31.580''E

4.

58°31'38.880''N

23°40'36.700''E

ning punktide 1 ja 4 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.
 

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json