Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.02.2020, 4

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 06.02.2020 nr 49

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (elutööpreemiad) Jüri Allikule ja Richard Villemsile.

2. Määrata olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest antav 50 000 euro suurune teaduspreemia (teaduspreemia väljapaistva avastuse eest) Andres Metspalule Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu asutamise ja eestvedamise ning Eesti genoomiprojekti algatamise eest.

3. Määrata eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (aastapreemiad) järgmiselt:
  1) Laur Järvele, Manuel Hohmannile ja Margus Saalile – täppisteaduste alal teadustöö „Laiendatud geomeetrilised gravitatsiooniteooriad“ eest;
  2) Tõnis Timmuskile – keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustöö „Neuraalse aktiivsusega reguleeritud geeniekspressiooni mehhanismid“ eest;
  3) Marina Trapidole (kollektiivi juht), Niina Dulovale, Marina Kritševskajale ja Sergei Preisile – tehnikateaduste alal teadustöö „Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees“ eest;
  4) Ana Rebasele – arstiteaduse alal teadus-arendustöö „MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi haigustes“ eest;
  5) Urmas Kõljalale ja Kessy Abarenkovile – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Eluslooduse taksonite kommunikatsiooni uus paradigma: Linné süsteemi täiendus“ eest;
  6) Tobias Leyle (kollektiivi juht), Mart Laanperele, Kairit Tammetsile, Terje Väljatagale, Katrin Poom-Valickisele, Luis Pablo Prieto Santosele, Maria Jesús Rodriguez-Trianale ja Paul Seitlingerile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel“ eest;
  7) Marika Mägile – humanitaarteaduste alal monograafia „In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“ eest.

4. Kollektiivsete tööde puhul jagada täppisteaduste ning geo- ja bioteaduste valdkonnas preemia kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

5. Kollektiivsete tööde puhul tehnikateaduste ja sotsiaalteaduste valdkonnas maksta 50% kollektiivi juhile ja 50% jagada ülejäänud liikmete vahel.

6. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020. aasta eelarves „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmis“ teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json