Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.02.2022, 2

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 10.02.2022 nr 37

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (elutööpreemiad) Ingrid Rüütlile ja Ene-Margit Tiidule.

2. Määrata eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (aastapreemiad):
  1) Ivo Heinmaale ja Raivo Sternile – täppisteaduste alal tööde tsükli „Kord ja korratus frustreeritud magneetikutes: tuumamagnet-resonantsuuringud“ eest;
  2) Priit Väljamäele – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Tõrksate polüsahhariidide ensümaatiline lagundamine“ eest;
  3) Ants Kallastele (kollektiivi juht), Toomas Vaimannile, Anton Rassõlkinile ja Hans Tiismusele – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Kihtlisandustehnoloogial põhinevad elektrimasinad“ eest;
  4) Pärt Petersonile ja Kai Kisandile – arstiteaduse alal tööde tsükli „Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse uuringud“ eest;
  5) Siim Veskile ja Anneli Poskale – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Mineviku õppetunnid: jääajajärgne keskkond muutuva kliima ja kasvava inimmõju tingimustes“ eest;
  6) Ebe Merilole ja Hannes Kollistile – põllumajandusteaduste alal tööde tsükli „Taimede kohanemine muutuvas kliimas“ eest;
  7) Veronika Kalmusele (kollektiivi juht), Marju Lauristinile, Anu Massole, Signe Opermannile, Peeter Vihalemmale, Triin Vihalemmale – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja mõtestamine“ eest;
  8) Karsten Brüggemannile – humanitaarteaduste alal teadustööde eest, mis analüüsivad Vene impeeriumi (ja NSVL) toimetulekut etnilise ja kultuurilise mitmekesisusega ning Baltimaade ajalugu.

3. Kaasautorlusena tehtud töö puhul maksta 50% (10 000 eurot) kummalegi autorile.

4. Kollektiivse, enam kui kahe autoriga töö puhul maksta 50% kollektiivi juhile ja 50% jagada ülejäänud liikmete vahel.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2022. aasta eelarves teadussüsteemi programmis teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json