Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.02.2023, 2

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 10.02.2023 nr 53

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (elutööpreemiad) Mihkel Zilmerile ja Asta Õimule.

2. Määrata eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (aastapreemiad) järgmiselt:
  1) Tomi Sebastian Koivistole ja Luca Marzolale – täppisteaduste alal tööde tsükli „Füüsika metageomeetriline alus“ eest;
  2) Tuuli Käämbrele – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Keemilise sideme energia tootmisest ja ülekande regulatsioonist mitokondrites patoloogiate korral“ eest;
  3) Vitali Sõritskile – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Molekulaarselt jäljendatud polümeerid: kaasaegsed biomimeetilised sensormaterjalid meditsiiniliseks diagnostikaks ja keskkonnaseireks“ eest;
  4) Irja Lutsarile ja Tuuli Metsvahile – arstiteaduse alal tööde tsükli „Vastsündinute sepsise interdistsiplinaarne käsitlus“ eest;
  5) Tuul Sepale – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Inimtekkelised keskkonnamuutused ja vabalt elavate loomade tervis“ eest;
  6) Veiko Urile – põllumajandusteaduste alal tööde tsükli „Süsinikuringe majandatavates Eesti metsaökosüsteemides“ eest;
  7) Mall Leinsalule (kollektiivi juht), Rainer Reilele ja Aleksei Baburinile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Ühiskondlike muutuste ja kriiside mõju tervisele ja tervise ebavõrdsusele“ eest;
  8) Enn Küngile – humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Tallinna ja Stockholmi keskvõimude poliitilised, sõjalised, õiguslikud ning majanduslikud suhted 16. sajandi teisest poolest kuni 17. sajandi alguseni“ eest.

3. Kollektiivse töö puhul sotsiaalteaduste valdkonnas maksta 50% kollektiivi juhile ja 50% jagada ülejäänud liikmete vahel.

4. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2023. aasta eelarves teadussüsteemi programmis teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json