Teksti suurus:

Ravimivaru kasutusele võtmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.06.2024, 4

Ravimivaru kasutusele võtmine

Vastu võetud 10.06.2024 nr 124

Hädaolukorra seaduse § 183 lõike 1 alusel:

1. Tulenevalt Ravimiameti 4. juuni 2024. a ettepanekust võtta rahva tervist ohustada võiva olukorra vältimiseks kasutusele AS-i Eesti Varude Keskus (edaspidi ravimivaru haldaja) hallatavast riigi tegevusvarust toimeainet isosorbiitmononitraat (60 mg) sisaldavat ravimpreparaati (edaspidi ravimpreparaat) koguses kuni 125 310 tabletti.

2. Ravimivaru haldajal korraldada kahe nädala jooksul korralduse jõustumisest ravimpreparaadi müük ja tarnimine üldapteekidele, järgides sellel perioodil müügipiirangut kuni 180 tabletti üldapteegi kohta.

3. Ravimivaru haldajal korraldada pärast punktis 2 toodud tähtaega ravimpreparaadi müük ja tarnimine üldapteekidele tavapärases korras kõige kauem kuni ravimpreparaadi turustamise katkestuse möödumiseni või ravimpreparaati samaväärselt asendava müügiloata ravimi sisseveo ja turustamiseni.

4. Ravimivaru haldajal korraldada kasutusele võetud ravimivaru taastamine esimesel võimalusel pärast ravimpreparaadi turustamise katkestuse möödumist.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json