Teksti suurus:

Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2021
Avaldamismärge:RT III, 11.07.2017, 6

Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks

Vastu võetud 16.08.2007 nr 380
RTL 2007, 67, 1197
jõustumine 16.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.07.2012RT III, 11.07.2012, 706.07.2012
02.10.2014RT III, 08.10.2014, 402.10.2014
06.07.2017RT III, 11.07.2017, 506.07.2017

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Moodustada Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) Vabariigi Valitsuse ja kodanikuühenduste esindajatest.

2. Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ja komisjoni liikmeteks:
   Avatud Eesti Fondi esindaja;
   Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja;
   Eesti Linnade Liidu või Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja;
   Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja;
   Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
   Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja;
   Eesti Väitlusseltsi esindaja;
   Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja (esindab Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostöövõrgustikku E3);
   Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
   Justiitsministeeriumi esindaja;
   Kultuuriministeeriumi esindaja;
   Maaeluministeeriumi esindaja;
   Rahandusministeeriumi esindaja;
   Riigikantselei esindaja;
   Riigikogu liige, kodanikuühiskonna toetusrühma esindaja;
   Siseministeeriumi esindajad (2);
   Sotsiaalministeeriumi esindaja;
   Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja;
   Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital esindaja;
   Sihtasutuse Poliitikauuringute Keskus PRAXIS esindaja.
[RT III, 11.07.2017, 5 - jõust. 06.07.2017]

3. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata komisjonis läbivaatamisele tulevate küsimuste lahendamisele riigi- ja omavalitsusasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid;
  2) moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone.

4. Komisjonil kinnitada oma töökord.

5. Siseministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

6. Komisjoni esimehel esitada igal teisel aastal Vabariigi Valitsusele informatsioon komisjoni töö kohta.
[RT III, 11.07.2012, 7 - jõust. 06.07.2012]

7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json