Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.07.2020, 2

Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Vastu võetud 09.07.2020 nr 252

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek võõrandada otsustuskorras tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Harku vallas Tabasalu alevikus Harku tee 45 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14689650, katastritunnus 19801:001:3447, pindala 28 103 m2, sihtotstarve 95% ühiskondlike ehitiste maa ja 5% ärimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82604), sellest ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega osa tasuta ja ärimaa sihtotstarbega osa harilikule väärtusele vastava tasu eest, Harku vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json