Teksti suurus:

Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.07.2020, 3

Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 253

Riigivaraseaduse § 78 lõike 1 punkti 2 ja lõike 5 ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 37 lõike 2 alusel:

1. Volitada majandus- ja taristuministrit riigi asutajaõiguste teostajana otsustama Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus (registrikood 90005739) lõpetamine alates 1. jaanuarist 2021. a.

2. Nimetada Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus (registrikood 80120020), kes võtab üle akrediteerimistegevuse Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2010. a korralduse nr 280 „Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ja Eesti standardiorganisatsiooni nimetamine“ punkt 1.

4. Korralduse punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json