Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.08.2020, 1

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 06.08.2020 nr 268

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Põlva maakonnas Räpina vallas Pahtpää külas asuv Veriora-Pahtpää kergtee kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17039650, katastritunnus 70801:001:0474, pindala 619 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86284) Räpina vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json